สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์

สันติภาพจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์เป็นภูมิภาคที่ความรุนแรงและความไม่มั่นคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง มีปัญหาที่หยั่งรากลึกมากมายที่ขับเคลื่อนความไม่มั่นคงนี้: ความรุนแรงในระดับต่ำบ่อยครั้งในรูปแบบของการก่อวินาศกรรมในแหล่งน้ำมันที่จัดโดยแก๊งอาชญากรและประชาชนทั่วไป ระดับต่ำคงที่ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การทุจริตเฉพาะถิ่น และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ดีสำหรับภูมิภาคนี้ พลเมือง ประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันหรือก๊าซมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงและ

ความไม่มั่นคงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าคำสาปแห่งทรัพยากร 

สิ่งนี้สามารถทำลายการปกครองของประเทศผ่านการคอร์รัปชั่นของรัฐและสังคม

ไนจีเรียมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์: มีรายได้จากน้ำมันมากกว่า 600 พันล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 แต่ยังถูกครอบงำโดยสถาบันของรัฐที่อ่อนแอและการคอรัปชั่นที่ใหญ่โตและกว้างขวาง สิ่งนี้ทำให้พื้นที่เช่น Niger Delta มีความเสี่ยงแม้จะมีทรัพยากรมากมาย

คำตอบหนึ่งที่เป็นไปได้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายที่ดำเนินในประเทศร่ำรวยทรัพยากรอื่นๆ ตัวอย่างดังกล่าวพบได้ในโบลิเวีย นอร์เวย์ เม็กซิโก และเวเนซุเอลา พวกเขาได้จัดตั้งกองทุนทรัสต์ที่ไม่หมุนเวียนซึ่งดำเนินการโดยรัฐบาลเพื่อจัดการรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและช่วยป้องกันประเทศของตนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานที่ไม่หมุนเวียน

สิ่งเหล่านี้มักจะได้รับการสนับสนุนผ่านสัดส่วนของรายได้ที่ไม่หมุนเวียนที่ส่งตรงไปยังกองทุน เช่นเม็กซิโกเป็นต้น แต่การจัดการที่ผิด พลาด ของรัฐบาลทำให้เกิดปัญหาในบางกรณี เช่น ในเวเนซุเอลา

เพื่อต่อสู้กับปัญหาการคอรัปชั่นขนาดใหญ่กองทุนทรัสต์ของไนจีเรียต้องการการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกซึ่งสามารถดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไนจีเรียได้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเป็นตัวแทนของผู้สมัครที่ชัดเจน มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการพัฒนา ปัจจุบันมีมากกว่า 3,000 โครงการใน170 ประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนที่รวมเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของสหประชาชาติร่วมกับตัวแทนทางการเมืองจากกลไกของรัฐบาลกลางและรัฐและภาคประชาสังคมของไนจีเรียจะช่วยวางแผนและดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สิ่งนี้จะต้องควบคู่กับการประชุมปรึกษาหารือทางสังคมในท้องถิ่น

หากเป็นไปได้ โครงการต่างๆ จะมอบให้กับช่างฝีมือของภูมิภาคนี้ 

ในขณะที่รายได้จะถูกกันไว้สำหรับการฝึกอบรมเยาวชน กองทุนจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านโครงการจัดสรรรายได้ส่วนเกินที่คล้ายคลึงกับเม็กซิโก ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับการพัฒนาในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายของรัฐในด้านอื่นๆ

เส้นทางสู่การดำเนินการตามศักยภาพของกองทุนนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริต การลบมาตรา ภูมิคุ้มกันทางการเมืองที่ประดิษฐานไว้ตามรัฐธรรมนูญ สำหรับบุคคลสำคัญและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หน่วยงาน และกฎหมายต่อต้านการทุจริตจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่อาจเอื้อต่อแนวคิดของกองทุนทรัสต์ของไนจีเรีย

โดยรวมแล้ว แม้ว่านี่จะเป็นแผนที่ชัดเจน แต่ปัญหาในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ก็ต้องการวิธีแก้ปัญหาที่รุนแรง จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ทำให้ไม่มั่นคงของการคอร์รัปชั่นและความสามารถในการส่งมอบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนผ่านรายได้จากน้ำมันที่ใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมในวงกว้างไม่ใช่เพื่อคนส่วนน้อย

การก่อวินาศกรรมในแหล่งน้ำมันไม่ใช่เรื่องใหม่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์

ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา หน่วยงานพัฒนาในพื้นที่ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ประสบปัญหาการทุจริต เฉพาะถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวปรากฏ ชัด ใน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ล่าสุด

ปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการนิรโทษกรรมไม่สามารถใช้เป็นข้อกำหนดนโยบายแบบเพนิซิลลินที่สามารถต่อสู้กับอาการพื้นฐานอื่น ๆ เหล่านี้ได้สำเร็จ แต่เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของหน่วยงานพัฒนาของรัฐบาลกลางหลายแห่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางสำหรับพลเมืองในภูมิภาค

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการนิรโทษกรรมในปี 2552 การก่อวินาศกรรมยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแหล่งน้ำมันของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ การโจมตีบางส่วนดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น คนอื่น ๆ เป็นผู้นำโดยประชาชนทั่วไปในภูมิภาค ปัจจัยหลายประการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความเกลียดชังของประชาชนต่อแหล่งน้ำมัน

เห็นได้ชัดว่าชุมชนรู้สึกถูกละเลยและถูกทอดทิ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ยังไม่ได้รับการแก้ไข และโครงการนิรโทษกรรมไม่ได้มาพร้อมกับแผนการที่เป็นรูปธรรมในการปรับปรุงชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย

การว่างงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ ชาวไนจีเรียวัยหนุ่มสาว ทำให้บางคนหันเข้าหาอาชญากรรมและความรุนแรง นี่เป็นวิธีเดียวในการเอาชีวิตรอดและการแสดงออกถึงความโกรธต่อสถานการณ์

เรื่องราวของ Niger Delta ฟังดูสิ้นหวัง มันไม่ใช่. หวังว่าการแทรกแซงนโยบายและชุดบทเรียนจากที่อื่น ๆ ในโลกจะไม่เพียงแก้ปัญหาการทุจริต แต่ยังจัดการกับปัญหาการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วย

สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์